Arbo

Een veilige en gezonde werkplek…. hoe bereik ik dat?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers.

De  Arbo-wet verplicht je om alles te doen om je werknemers veilig en gezond te laten werken. Dit betekent dat je moet weten wat de gevaren zijn van de werkzaamheden en welke maatregelen moeten zijn getroffen om deze gevaren tot een minimum te beperken.

Elke werkgever is dan ook verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ook wel bekend als RI&E, te hebben opgesteld waarin alle werkzaamheden staan beschreven, de gevaren die daarbij aanwezig zijn en de wijze waarop deze gevaren zijn beperkt.

Naast de gewone RI&E zijn er ook voor specifieke situaties aanvullende inventarisaties noodzakelijk, zoals bij het werken met stoffen waarbij zich explosies kunnen voordoen.

Wij helpen je bij het creëren van een veilige werkplek.
Onder de tab Arbo staat per onderdeel wat we voor je kunnen betekenen.
Je kunt ook hieronder op de links drukken:

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E):
– Explosieveiligheid (ATEX)
– Machineveiligheid
– Legionella

Bedrijfshulpverlening:
– BHV Organisatie
– Calamiteitenplan