Brandveiligheid

Gevaar zit in een klein hoekje. Ook het gevaar op brand. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op brand ben je als ondernemer verplicht een aantal zaken te regelen.

Je dient over de juiste brandveiligheidsvoorzieningen te beschikken (goedgekeurde brandblussers en haspels), een bedrijfshulpdienst en een calamiteitenplan. Op de pagina Bedrijfshulpverlening vind je meer hierover.

Brandveilig gebruik gebouwen

Naast brandveiligheidsvoorzieningen zijn er ook wettelijke verplichtingen. Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heb je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor sommige gebouwen moet je een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente, bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

Wij kunnen je uiteraard adviseren en helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen.

Bouwbesluit 2012: Beheersbaarheid van brand

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven welke brandwerendheid gebouwen en ruimten in de gebouwen dienen te hebben. Hierbij wordt een gebouw ingedeeld in brandcompartimenten. Wanneer een brandcompartiment groter is dan 2.500 m3 (een grote hal) dan kan niet meer standaard worden voldaan aan de eisen vanuit het Bouwbesluit.

Om toch aantoonbaar te maken dat een gebouw of ruimte brandveilig kan worden gebruikt, geeft het Bouwbesluit de mogelijkheid dit middels gelijkwaardigheid aan te tonen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de publicatie Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB 2007) of vanaf 2014 de NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten.

Wij kunnen een rapportage opstellen volgens BvB 2007 of NEN 6060.

Wil je meer weten, bel of mail ons. Onze gegevens staan hier.