Milieu

Dus je hebt een vergunning nodig….. en hoe nu verder?

Als ondernemer krijg je onder andere te maken met de volgende vergunningen:

  • Milieuvergunning
  • Omgevingsvergunning
  • Activiteitenbesluit
  • Bouwvergunning
  • Sloopvergunning
  • Waterwetvergunning
  • Gebruiksvergunning
  • Etc…

Wij helpen je bij het aanvragen van de vergunningen, maar ook bij het verzorgen van de benodigde documenten zoals het geluidsonderzoek, bodemonderzoek, energie- en afvalpreventie en de benodigde tekeningen.

Onder de tab milieu staat per onderdeel wat we kunnen betekenen.

Je kunt ook hieronder op de links drukken:

Vergunningen:
– Milieuvergunning
– Bouwvergunning
– Gebruiksvergunning

Onderzoeken:
– Geluidsonderzoek
– Bodemonderzoek
– Geuronderzoek
– Energieonderzoek
– Afvalpreventieonderzoek

Milieuveiligheid:
– Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15)
– Opslag van brandbare vloeistoffen (PGS 29-30)
– Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
– Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
– Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Brandveiligheid:
– Brandveiligheid
– Ontruimingsplan
– Calamiteitenplan

Tekeningen:
– Plattegrondtekening
– Situatietekening
– Inrichting terrein/gebouw

En als je alles geregeld hebt, maar er niet zeker van bent dat je voldoet aan de Wet & regelgeving, dan kunnen we met onze compliance check controleren waar nog mogelijkheden zijn voor verbeteringen.