Onderzoeken

Vanuit de milieuwetgeving ben je als ondernemer verplicht aan te tonen dat je er alles aan doet om de impact van je bedrijfsvoering op het milieu en je leefomgeving zo klein mogelijk te houden. Door het bevoegd gezag (gemeente of provincie) kan dan ook worden verzocht de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen om deze gevolgen zo klein mogelijk te maken of te houden.

Een onderzoek kan echter ook vanuit eigen bedrijfsredenen worden opgepakt zoals een energiebesparingsonderzoek of een afvalpreventieonderzoek.

Wij kunnen de onderstaande onderzoeken voor je verzorgen:
– Geluidsonderzoek;
– Bodemonderzoek;
– Geuronderzoek;
– Energiebesparingsonderzoek;
– Waterbesparingsonderzoek;
– Afvalpreventieonderzoek.

Wil je meer weten, bel of mail ons. Onze gegevens staan hier.