Vergunningen

Sinds de invoering van de Omgevingsvergunning moeten alle vergunningen via het digitale Omgevingsloket worden ingediend. De overheid heeft met het digitale invulformulier, het aanvragen van de vergunning een stuk eenvoudiger gemaakt.

omgevingsloket

Maar, dat is dan ook het enige wat is vereenvoudigd. De wetgeving zelf is er namelijk niet eenvoudiger op geworden. Naast het invulformulier dien je de juiste informatie aan te leveren.  Zonder enige “know how” kun je jezelf alsnog flink in de vingers snijden.

Wij kunnen je uiteraard goed helpen bij het indienen van een vergunning. Dit kunnen we doen door over je schouder mee te kijken en je bij te sturen als dat nodig is, maar ook kunnen we het gehele proces uit handen nemen. Het aanvragen van een vergunning is een project waarbinnen je samenwerkt met meerdere partijen. Een daarvan is de overheid, maar ook met de leveranciers van bodem- en geluidsonderzoeken, architecten en toeleveranciers  zal goede afstemming moeten plaatsvinden. Voor ons is dit dagelijkse kost, terwijl een ondernemer er maar eens in de 10 jaar mee te maken heeft.

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van:
– Milieuvergunningen;
– Bouwvergunningen;
– Gebruiksvergunningen.

Wil je meer weten, bel of mail ons. Onze gegevens staan hier.